Vertaisryhmäohjauksella työelämä tutuksi

7.9.2018

Ryhmä kokoontuu torstaisin Stoassa (Itäkeskus)

Ote työhön -hankkeen vertaisryhmissä pitkään pois työelämästä olleilla maahanmuuttajilla on mahdollisuus yhdessä toisten kanssa keskustella työn hakuun ja työelämään liittyvistä asioista suomeksi. Lisäksi heidän on mahdollista muodostaa mentoripareja yhdessä ohjaajien kanssa, saadakseen vielä henkilökohtaisempaa tukea.

20.9. alkava ryhmä on sekaryhmä, joka kokoontuu kahdeksan kertaa. Jatkossa on tarkoitus muodostaa tiettyjen ammattialojen ympärille pienempiä, ammatillisia ryhmiä, ja hankkeessa mukana olevat työnantajakumppanit ovat luvanneet järjestää mahdollisuuden työhaastatteluun sellaisille ryhmäläisille, jotka mielisivät heidän aloilleen töihin. Työnantajat ovat kiinnostuneita ottamaan sopivia, kiinnostuneita hakijoita työkokeiluun työpaikoille. Työpaikoille hanke tarjoaa myös koulutusta kulttuurien väliseen viestintään ja suomen kielen oppimisen tukemiseen liittyen.

Hankkeen kouluttamat työelämäohjaajat ovat itse työelämässä mukana olevia maahanmuuttajia, jotka vapaaehtoisina haluavat auttaa toisia maahanmuuttajia työllistymisvalmiuksien parantamiseksi tai koulutuspolkujen löytämiseksi.
Ryhmiin otetaan sekä naisia että miehiä, mutta tarvittaessa voimme järjestää sellaisen ryhmän, jossa on vain naisia.

Aika: Torstaisin, klo 17-19

Paikka: STOA, Itäkeskus

Lisätietoja: Hanna Takolander, hanna.takolander@tsl.fi

Ryhmän järjestää: Ote työhön -hanke/ Työväen Sivistysliitto TSL