Vertaisohjaajakoulutus

Ajankohta

Vuoden 2019 vertaisohjaajakoulutusten ajankohdat julkistetaan joulu–tammikuun aikana.

 

Koulutuksen kuvaus

Vertaisohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia kotoutumista tukevan vertaisryhmän ohjaajana.

Koulutus koostuu koulutusviikonlopusta ja erikseen sovittavasta kahdenkeskisestä suunnittelutapaamisesta.

 

Tavoitteet ja sisältö

Vertaisohjaajakoulutus tukee kehittymistä kotoutumisen tukijana ja ryhmänohjaajana.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen vertaisohjaaja osaa:

 • selittää, miten vertaistuki edistää kotoutumista.
 • käyttää koulutuksessa opetettuja vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja.
 • analysoida vertaisohjaajan roolia ja siihen liittyviä haasteita.
 • suunnitella, ohjata ja arvioida vertaistukiryhmän.

Koulutuksen sisällöt:

 • vertaistuki ja vertaisryhmätoiminta
 • kotoutuminen
 • ryhmädynamiikka
 • vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
 • osallisuuden ja omatoimisuuden tukeminen
 • vertaisohjaajan rooli
 • vastuullisuus ja eettiset ohjeet
 • rajat ja oma hyvinvointi
 • vertaisryhmän suunnittelu ja toteutus

 

Toteutus

Koulutuksen kesto on 20 tuntia.

Koulutus koostuu koulutusviikonlopusta ja erikseen sovittavasta kahdenkeskisestä suunnittelutapaamisesta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, eli koulutuksessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä kuten aktivoiva luento, toiminnalliset harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Koulutusviikonloppuun sisältyvät perustiedot ja ohjausnäyte. Kouluttajan ja vertaisohjaajan välinen suunnittelutapaaminen järjestetään noin kahden viikon kuluessa koulutusviikonlopusta. Tarkka tapaamisaika sovitaan koulutusviikonlopun aikana.

Koulutuksen rakenne:

1. Perustiedot

 • aktivoiva luento
 • toiminnalliset harjoitukset
 • itsenäinen työskentely

2. Ohjausnäyte ja vertaisarviointi

 • ohjausnäytteen antaminen
 • vertaisarviointi ja palaute kouluttajalta

3. Vertaisryhmän suunnittelutapaaminen

 • itsenäinen työskentely
 • yksilöohjaus
 • todistuksen saaminen

 

Hakuohjeet

Koulutukseen haetaan VeTo-verkoston nettisivujen kautta sähköisellä lomakkeella. Hakulomakkeen löydät kunkin koulutuksen kohdalta vasemmasta sivupalkista.

Hakuaika koulutuksiin alkaa noin 2 kuukautta ennen koulutusta ja kestää noin 4 viikkoa.

Vertaisryhmässä on hyvä olla kaksi ohjaajaa. Kokemuksemme mukaan kotoutumista tukee parhaiten malli, jossa toinen ohjaajista on maahanmuuttaja ja toinen suomalainen. Kannustamme eri ikäisiä ja taustaisia henkilöitä hakemaan vertaisohjaajakoulutukseen.

 

Valintakriteerit

Koulutuksen osallistujat valitaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • motivaatio
 • yhteiskuntatuntemus ja asenne kotoutumiseen
 • tasapainoinen elämäntilanne ja henkilökohtaiset ominaisuudet
 • kielitaito
 • taustataho tai suunnitelma ryhmän perustamiseksi

Toivomme, että kaikki hakijat tutustuvat tarkempiin valintakriteereihin ennen hakemuksen lähettämistä.

 

Valintamenettely

Kaikki koulutukseen hakeneet haastatellaan. Haastattelut toteutetaan Suomen Pakolaisavun toimistolla Helsingissä. Erikoistapauksissa haastattelu voidaan tehdä puhelimitse. Haastatteluja tehdään hakuajan aikana ja sen jälkeen. Haastattelut pisteytetään valintakriteerien eri osa-alueiden mukaisesti.

Koulutukseen valitaan enintään 10 osallistujaa. Rajallisen osallistujamäärän vuoksi pyrimme valitsemaan koulutukseen osallistujia tasapuolisesti eri organisaatioista.

Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakeneille noin 4 viikkoa ennen koulutusta.

 

Todistus

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen, joka on voimassa 4 vuotta. Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista, vertaisryhmäsuunnitelman tekemistä ja vertaisohjaajan eettisten ohjeiden allekirjoittamista.

Kun todistuksen voimassaolo on umpeutumassa, Suomen Pakolaisapu kutsuu vertaisohjaajan päivityskoulutukseen. Halutessaan vertaisohjaaja voi osallistua päivityskoulutukseen jo aiemmin, kuitenkin aikaisintaan 2 vuoden kuluttua vertaisohjaajakoulutuksesta.

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Petri Komulainen
Vertaistoiminnan suunnittelija
045 120 9036
petri.komulainen(at)pakolaisapu.fi