Minustako vertaisohjaaja?

 

Vertaisohjaaja kotoutumisen tukijana

Vertaisohjaajat ohjaavat vertaisryhmiä, joissa keskitytään ryhmäläisten kotoutumisen tukemiseen ja osallisuuden edistämiseen. Vertaisohjaaja tukee ryhmäläisiä omaa kokemustaan hyödyntäen. Tätä varten hänen on täytynyt käsitellä oma kotoutumisprosessinsa.   

Vertaisryhmässä on hyvä olla kaksi ohjaajaa. Kotoutumista tukee parhaiten työparimalli, jossa vertaisohjaajalla on suomalainen ohjaajapari.  

Vertaisohjaaja ja järjestävä organisaatio

Vertaisryhmiä järjestävät eri organisaatiot, esimerkiksi järjestöt ja oppilaitokset. Vertaisohjaajan on vaikeaa järjestää ryhmää ilman organisaation tukea, koska ryhmän järjestäminen vaatii onnistuakseen paljon työtä. Vertaisohjaaja ja järjestävä organisaatio vastaavat yhdessä tarpeen kartoittamisesta sekä ryhmän suunnittelusta ja arvioinnista. Monet vertaisohjaajat ovat palkattomia vapaaehtoisia, mutta osa vertaisohjaajista työskentelee kuukausi- tai tuntipalkalla.   

Vertaisohjaajan tehtävät 

    • Tarpeen kartoittaminen (yhdessä järjestävän organisaation kanssa)
    • Ryhmän suunnittelu ja arviointi (yhdessä järjestävän organisaation kanssa)
    • Ryhmätapaamisten ohjaaminen: valmistautuminen, aiheen alustaminen, keskustelun aktivoiminen ja keskustelun ohjaaminen tavoitteen mukaisesti

Vertaisohjaajan rooli   

Vaikka vertaisohjaaja vastaa ryhmän toiminnasta, hän on tasavertainen ryhmäläisten kanssa. Vertaisohjaaja ei ole ystävä eikä ammattilainen, mutta hän toimii ammattimaisesti. Vertaisohjaaja ei anna valmiita ratkaisuja, vaan tukee ryhmäläisiä kohti aktiivista toimijuutta.

Vertaisohjaajan tehtävä on vastuullinen, joten on tärkeää, että vertaisohjaajina toimivat juuri oikeanlaiset ihmiset. Vertaisohjaajan toiminta vaikuttaa suoraan ryhmäläisiin ja välillisesti jopa koko yhteiskuntaan.

 


 


Haluaisitko edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta?

Oletko kiinnostunut vertaisryhmän ohjaamisesta ja oman osaamisesi kehittämisestä?

Oletko luotettava ja yhteistyökykyinen?

Tutustu alla oleviin vertaisohjaajakriteereihin ja selvitä voisitko juuri sinä olla sopiva henkilö vertaisohjaajaksi.

Jos koet kriteerien täyttyvän kohdallasi, hae rohkeasti mukaan koulutuksiin! Seuraavien vertaisohjaajakoulutusten aikataulut löydät koulutuskalenterista.

 


 

Vertaisohjaajakoulutuksen valintakriteerit

 

Vertaisohjaajakoulutuksen osallistujat valitaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • motivaatio
  • yhteiskuntatuntemus ja asenne kotoutumiseen
  • tasapainoinen elämäntilanne ja henkilökohtaiset ominaisuudet
  • kielitaito
  • taustataho tai suunnitelma ryhmän perustamiseksi

Tarkempi versio valintakriteereistä löytyy täältä: Vertaisohjaajan kriteerit. Tutustu valintakriteereihin tarkasti ennen koulutukseen hakemista.

Vertaisohjaajilta edellytetään lisäksi eettisiin ohjeisiin sitoutumista. Eettiset ohjeet ovat yhteinen arvoperusta Suomen Pakolaisavun kouluttamille vertaisohjaajille, ja ne on luotu vertaisohjaajien toimintaa ohjaavaksi ohjenuoraksi. Myös eettisiin ohjeisiin kannattaa tutustua ennen koulutukseen hakemista.

Kannustamme eri ikäisiä ja taustaisia henkilöitä hakemaan vertaisohjaajakoulutukseen.