Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Pakolaisapu ry

Elimäenkatu 15, 00510 HELSINKI

www.pakolaisapu.fi

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa vertaistoiminnan suunnittelija Hanna Rantala.

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on VeTo-verkoston jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on VeTo-verkostoon liittyvän sisäisen tiedotuksen kohdistaminen verkoston jäsenille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: Koko nimi Sähköpostiosoite Organisaatio Puhelinnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Suomen Pakolaisavun hallitseman Internet-sivuston sähköisillä tilauskaavakkeilla (www.vetoverkosto.fi) sekä muulla tavalla tulleiden liittymispyyntöjen mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle, mukaan lukien Suomen Pakolaisapu, jolle tietoja voidaan luovuttaa vain rekisterissä olevan henkilön luvalla.

8. Tietojen poistaminen

Tilaajaa koskevia tietoja voidaan poistaa tilaajan vaatimuksesta mistä syystä tahansa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina HTTPS-suojatussa sivustossa, vahvojen salasanasuojausten takana.

10. Kielto-oikeus

Tilaajalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §