Materiaalipankki

 

Mistä maahanmuuttajien vertaistoiminnassa on kyse? Miten vertaisryhmät tukevat maahanmuuttajien kotoutumista? Miksi ryhmiä on tärkeää järjestää omalla äidinkielellä?

VeTo-verkoston materiaalipankkiin on koottu erilaisia maahanmuuttajien vertaistoimintaan liittyviä materiaaleja. Materiaalipankista löydät oppaita eri kohderyhmille suunnatun vertaisryhmätoiminnan järjestämiseen sekä vertaistoimintaan liittyviä opinnäytetöitä ja tutkimuksia.

 


 

Vertaisohjaajan eettiset ohjeet

 

Vertaisohjaajan eettiset ohjeet ovat yhteinen arvoperusta kaikille Suomen Pakolaisapu ry:n kouluttamille vertaisohjaajille, ja ne on luotu vertaisohjaajien toimintaa ohjaavaksi ohjenuoraksi. Eettiset ohjeet on luotu yhteistyössä VeTo-verkoston kanssa.


 

Vertaisohjaajan menettelysäännöt

 

Menettelysäännöt ovat yksiselitteisiä ohjeita vertaisohjaajalle hänen rooliinsa sopivasta ammattimaisesta toiminnasta ja käytöksestä.


 

Vertaisohjaajan kriteerit

 

Vertaisohjaajakoulutuksen osallistujat valitaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • motivaatio
  • yhteiskuntatuntemus ja asenne kotoutumiseen
  • tasapainoinen elämäntilanne ja henkilökohtaiset ominaisuudet
  • kielitaito
  • taustataho tai suunnitelma ryhmän perustamiseksi

Tarkempi versio kriteereistä löytyy alla olevasta tiedostosta.


 

 

Voimaa arkeen: vertaisryhmä kotoutumisen tukena (Suomen Pakolaisapu, 2014).

 

 


 

Maahanmuuttajien vertaisryhmätoiminnan oppaita

 

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön.
Suomen Pakolaisapu, 2011.
Vertaisryhmätoiminnan selkokielinen opas maahanmuuttajatyöhön.
Suomen Pakolaisapu, 2011.
Puhutaan kotoutumisesta – ryhmänohjaajan opas. Väestöliitto, 2014.
Ikätovereita ja ilon hetkiä. Näkökulmia ikääntyneiden maahanmuuttajien ryhmätoimintaan. Suomen Pakolaisapu, 2010.
Veljiä vertaisia. Opas maahanmuuttajamiesten ryhmätoimintaan. Suomen Pakolaisapu, 2011.
Lasten tukiverkko. Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena. Suomen Pakolaisapu, 2015.
Monikulttuuriset vertaisryhmät - ryhmämalli kouluikäisten lasten vanhemmille. Väestöliitto, 2007.
Ensiaskeleita. Kotoutumisen tukea kotivanhempien vertaisryhmässä - opas järjestäjille. Helsingin kaupunki, 2017.

 


 

Opinnäytetöitä ja tutkimuksia

PDF-tiedostoOpitaan yhdessä. Maahanmuuttajataustaisten vertaisohjaajien tukeminen ja ohjaus Hämeen Setlementissä. .pdf (871 kB)
Opitaan yhdessä. Maahanmuuttajataustaisten vertaisohjaajien tukeminen ja ohjaus Hämeen Setlementissä. Eeva-Stiina Blomqvist, 2017. Hämeen ammattikorkeakoulu.
PDF-tiedostoKahden kulttuurin parit elämänmuutosten keskellä.pdf (604 kB)
"Ei kai se auta kuin uskoa tulevaisuuteen". Kahden kulttuurin parit elämänmuutosten keskellä. Minna Taipale, 2017. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
PDF-tiedostoSuomen kielen ja vertaistuen merkitys maahan muuttaneille puolisoille.pdf (192 kB)
Suomen kielen ja vertaistuen merkitys maahan muuttaneille puolisoille. Familia ry:n "Suomea suomalaisille puolisoille"- pilotointikurssin käynnistäminen. Teija Kanerva-Mbengue, 2016. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
PDF-tiedostoBuilding_a_peer_support_group_for_french_speaking_immigrant_men_in Helsinki.pdf (316 kB)
Building a peer support group for French speaking immigrant men in Helsinki. Julien Monsauret, 2016. Diaconia University of Applied Sciences.
PDF-tiedostoMaahanmuuttajien_vertaisohjaus_ohjattavien_kokemana.pdf (1.1 MB)
Maahanmuuttajien vertaisohjaus ohjattavien kokemana. Sara Isoaho & Mona Magi, 2014. Laurea Ammattikorkeakoulu.
PDF-tiedostoPeer_support_for_unaccompanied_minor_asylum_seekers.pdf (842 kB)
Bridging Distances. Peer Support for Unaccompanied Minor Asylum Seekers. Laura Valtonen, 2014. University of Helsinki.
PDF-tiedostoMaahanmuuttajaopiskelijoiden_kokemukset_Kamu-kaveriohjauksesta.pdf (375 kB)
Kamu – läsnä oleva ystävä vai etäinen ohjaaja? – maahanmuuttajaopiskelijoiden kokemukset Kamu-kaveriohjauksesta. Minna Lahtinen, 2014. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
PDF-tiedostoSosiaaliset_verkostot_maahanmuuttajamiesten_kotoutumisprosesseissa_Vieraasta_Veljeksi-projektissa.pdf (213 kB)
Sosiaaliset verkostot maahanmuuttajamiesten kotoutumisprosesseissa Vieraasta Veljeksi -projektissa. Mikko Salminen, 2014. Laurea Ammattikorkeakoulu.
PDF-tiedostoUrheilu on ollut suurin ja parhain apu minulle luomaan sosiaalista verkkoa ja kotoutumaan Suomeen. .pdf (386 kB)
"Urheilu on ollut suurin ja parhain apu minulle luomaan sosiaalista verkkoa ja kotoutumaan Suomeen". Kisakeskuksen vertaisohjaajakoulutukseen osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemuksia liikuntatoiminnan merkityksestä. Nina Eränpalo, 2014. Jyväskylän yliopisto.
PDF-tiedostoVeljeyttä ja verkostoja luomassa.pdf (477 kB)
Veljeyttä ja verkostoja luomassa. Maahanmuuttajamiesten ja syntysuomalaisten miesten kokemuksia Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -projektin oppimisryhmissä. Seija Salminen, 2013. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
PDF-tiedostoVertaisryhmätoiminta_maahanmuuttajanaisille_voimaantumisen_tukena.pdf (659 kB)
Vertaisryhmätoiminta maahanmuuttajanaisille voimaantumisen tukena. "Vertaistukiryhmä on hyvä ja kiva juttu". Soraya Cruz López & Neli Mohebi, 2012. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
PDF-tiedostoMaahanmuuttajaaidit_vertaistukiryhmissä.pdf (3.7 MB)
Maahanmuuttajaäidit vertaistukiryhmissä."Se on aika uusi kulttuuri, pitää sopeutua vähän" Irma Jokinen & Minna Peltonen, 2012. Turun AMK.
PDF-tiedostoRyhmänohjaajien_kokemuksia_maahanmuuttajien_vertaistukiryhmistä.pdf (448 kB)
Ryhmänohjaajien kokemuksia maahanmuuttajien vertaistukiryhmistä. Yulia Räsänen & Niina Tirkkonen, 2011. Pohjois-Karjalan AMK.
PDF-tiedostoPeer support among immigrant women to promote their psychological wellbeing.pdf (435 kB)
Peer support among immigrant women to promote their psychological wellbeing. Wanjohi Carolyne Wangari, 2011. Laurea University of Applied Sciences.
PDF-tiedostoKohti määrittämätöntä.pdf (741 kB)
Kohti määrittämätöntä. Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus. Sirpa Lappalainen & Elina Lahelma, 2011. Helsingin yliopisto.