Työpaikkailmoitus: Pakolaisavun yhteisötyön yksikön päällikkö

24.5.2018

Haluatko työskennellä arvostetussa kansainvälisessä järjestössä? Haluatko olla kehittämässä yhteiskunnallisesti mielenkiintoista ja merkittävää kotouttavaa työtä näköalapaikalla? Haluatko tulla osaksi huipputiimiä?

Suomen Pakolaisapu hakee osaavaan joukkoonsa asiantuntevaa ja kehittämisotteista Yhteisötyön päällikköä

 

Tehtävästä:

Yhteisötyön päällikkönä johdat yhteisötyön yksikköä ja vastaat toiminnan tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja arvioinnista sekä strategisesta kehittämisestä. Vastaat yksikön puitteissa kehitettävien palvelumallien arvioimisesta ja paketoimisesta. Osallistut päällikön ominaisuudessa kotimaan ohjelmakokonaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimit lähiesimiehenä 7-10 henkilölle yhteisötyön tiimissä ja vastaat tiimin työn ohjaamisesta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Vastaat yksikön uusien työntekijöiden rekrytoinnista ja perehdytyksestä ja osallistut tiimin jäsenten osaamisen kehittämiseen.

Talous- ja hallintoasioissa vastaat yksikön hallinnointiin liittyvistä velvoitteista organisaation voimassa olevien talous- ja hallintolinjausten sekä rahoittajavaatimusten mukaisesti. Vastaat yksikön talousarvion ja vuosisuunnitelman valmistelusta ja seurannasta sekä yksikön alaisten hankkeiden seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista erityisesti rahoittajalle, mutta myös osana organisaation kokonaistoiminnan arviointia ja raportointia. Vastaat uusien hankkeiden ja toimintojen valmistelutyöstä mukaan lukien rahoituskanavien kartoitus ja hakemusten valmistelu ohjelmajohtajan alaisuudessa.

Sidosryhmäyhteistyön osalta vastaat yksikön kannalta keskeisestä sidosryhmätyöskentelystä (ml. uusien yhteistyökumppaneiden kartoittaminen, yhteistyöneuvotteluiden käyminen ja uusien kumppanuussopimusten solmiminen) strategisten linjausten mukaisesti. Lisäksi toimit yksikön temaattisen työn asiantuntijatehtävissä ja osallistut organisaation strategiseen kehittämiseen sekä viestintä- ja vaikuttamistyöhön oman asiantuntemusalueen osalta.

 

Edellytämme hakijalta:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa

 • vahvoja esimiestaitoja ja vähintään kolmen vuoden johtamiskokemusta

 • vahvaa talous- ja hallintoasioiden osaamista

 • selkeitä näyttöjä hankkeiden laadukkaasta hallinnoinnista ja johtamisesta

 • seuranta-, arviointi- ja kehittämisosaamista ja näyttöjä tuloksellisesta kehittämistyöstä

 • vahvaa asiantuntemusta kotoutumisen alalta ja yksikön temaattisista sisällöistä (mm. vertaistoiminta)

 • kokemusta monikanavaisesta rahoituspoolista ja rahoitushauista (EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston AMIF:n tuntemus eduksi)

 • vahvaa kokemusta sidosryhmä- ja verkostotyöstä mielellään yli sektorirajojen ja myös kansainvälisesti

 • erinomaisia vuorovaikutus-, neuvottelu- ja kirjallisia taitoja

 • kykyä arvioida analyyttisesti ja hyödyntää yksikön temaattisiin sisältöihin ja kehittämistyöhön liittyvää aineistoa ja tietoa sekä tehdä ratkaisuja niiden pohjalta

 • sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi

 • valmiutta matkustaa Suomessa

 

Tehtävään sovelletaan Suomen Pakolaisavun palkkausjärjestelmän mukaista palkkausta. Työsuhde on vakituinen ja alkaa 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

 

Mikäli olet etsimämme henkilö, lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.5.2018 mennessä osoitteeseen rekrytointi@pakolaisapu.fi otsikolla ”Yhteisötyön päällikkö”.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa kotimaan ohjelmajohtaja Ben Malinen (puh. 044 761 3721) ma 21.5.2018 klo 14-15 ja ti 29.5.2018 klo 10-11. Haastattelut järjestetään 8.6.2018.

 

Suomen Pakolaisapu on vuonna 1965 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö ja oman alansa näkyvä asiantuntija. Pakolaisapu tukee pakolaisia ja siirtolaisia toimimaan aktiivisesti arjessa ja yhteiskunnan jäseninä sekä edistää heidän oikeuksiensa toteutumista. Suomessa Pakolaisapu on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n virallinen edustaja pakolaisasioiden tiedotuksessa. Siirtolaisten ja pakolaisten kotoutumisen tukemiseen keskittyvän Suomen työn lisäksi Pakolaisapu tekee kehitysyhteistyötä pitkittyneissä pakolaistilanteissa Ugandassa ja Myanmarissa.