Uusi jäsen: Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry

13.12.2017

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry on mielenterveyskuntoutujien omaisten valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. Teemme työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. FinFamilla on 17 alueellista jäsenyhdistystä, jotka tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa mielenterveyskuntoutujien omaisille.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry:n AGORA-projektissa (2017-2019) vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta teatterin ja muiden luovien menetelmien avulla.

Yksi projektin päätuotoksista tulee olemaan teatterinäytös, jonka toteuttamiseen tavoitellaan erityisesti 18-30 vuotiaita pakolaistaustaisia henkilöitä. Työkielinä tulee olemaan suomi ja englanti ja mukaan ovat tervetulleet niin Suomessa syntyneet, kuin vasta maahan saapuneet henkilöt. Esityksen keskiössä on vertaistuki ja osallistujien oma ääni, käsikirjoitus kirjoitetaan yhdessä osallistujien kanssa. Prosessin aikana osallistujat pääsevät oppimaan näyttelemistä ja tutustumaan teatterielämään. Rekrytointi teatteriryhmään alkaa vuoden 2018 alkupuolella, mutta jo nyt voi levittää tietoa tästä mahdollisuudesta!

Omien voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista tuetaan myös kertaluonteisten työpajojen muodossa, joita järjestämme mielellämme yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Työpajoissa käytetään erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä kuten kuvataidetta, valokuvausta tai musiikkia. Ota rohkeasti meihin yhteyttä, mikäli sinulla on tiedossa maahanmuuttajaryhmä, joka hyötyisi luovasta työpajasta.

FinFamin edustajana VeTo-verkostossa toimii maahanmuuttajatyön asiantuntija Johanna Warius - tervetuloa mukaan!

 

Johanna Warius
Maahanmuuttajatyön asiantuntija
S-posti johanna.warius@finfami.fi
Puh. 045 119 2533