Uusi jäsen: Sininauhasäätiö

29.11.2017

Sininauhasäätiö vaikuttaa ja kehittää keinoja syrjäytymisen vähentämiseen. Sininauhasäätiön toiminnassa näkyy kokonaisvaltainen ihmiskäsitys kohtaamisessa, auttamisessa sekä vertaistuessa.

Sininauhasäätiön perustehtävänä on kodin ja tuen tarjoaminen asunnottomille, päihde- ja mielenterveys taustaisille henkilöille. Käytännössä Sininauhasäätiö hankkii asuntoja sekä järjestää asukkaiden tarvitsemaa tukea asumisen turvaamiseksi. Lisäksi Sininauhasäätiöllä on vahvaa päiväkeskus- ja työtoimintaa asunnottomille tai muuten heikossa elämäntilanteessa oleville. Nykyään toimintaan kuuluu myös työllistymisen tukeminen, maahanmuuttajien tuki sekä jalkautuva asumisneuvonta.  Asiakkaiden perusoikeuksien puolustaminen on tärkeä osa asiakastyötä.

Tässä työssä myös vertaistuella ja vapaaehtoistyöllä ja merkittävä rooli. Kunnioitus muita kohtaan ja toisten erilaisuuden hyväksyminen luovat pohjaa tälle työlle.

Sininauhasäätiö ja sen palvelutoimintaa toteuttava Sininauha Oy tekevät laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muut järjestöt, yritykset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä seurakunnat.

Tavoitteena on saada maahanmuuttajia vahvemmin mukaan vapaaehtoisina ja vertaisina kotouttamiseen ja asumiseen liittyvään toimintaan. Toivomme VeTo-verkoston kanssa yhteistyötä tämän osa-alueen kehittämisessä.

Sininauhasäätiön edustajana verkostossa toimii vapaaehtoistyön koordinaattori Soile Bar-Yosef - tervetuloa mukaan verkostoon!

Soile Bar-Yosef
040 6372900
soile.bar-yosef@sininauhasaatio.fi