Uusi jäsen: Eiran aikuislukio

28.11.2017

VeTo-verkoston uusin jäsen on Eiran aikuislukio. Oppilaitoksen edustajana toimii kuraattori Kaisa Peltonen - tervetuoa mukaan verkostoon!

Eiran aikuislukio on Suomen suurin aikuislukio, jossa on yhteensä yli 2000 opiskelijaa. Oppilaitokseen kuuluu suomenkielinen lukio, englanninkielinen lukio sekä peruskoulu.

Eiran aikuislukion peruskoulussa oppilaita on tällä hetkellä hieman alle 600 ja heidän keski-ikänsä on noin 16 – 25 vuotta. Oppilaita on yli 90 eri maasta ja he ovat maahanmuuttajia, pakolaisia sekä turvapaikanhakijoita. Peruskoulu sisältää varsinaisen peruskouluopetuksen lisäksi myös peruskouluun ja lukioon valmentavaa opetusta. Vuoden 2018 alusta lähtien opetus muuttuu nk. peruskoulun alku- sekä loppuvaiheen opetukseksi (tulee siis sisältämään kaikki edeltävät vaiheet lomittain). Lisäksi kevätlukukaudella 2018 alkaa myös luku- ja kirjoitustaidottomien opetus.

Oppilailla ja heidän perheillään on hyvin moninaisia tuentarpeita. Oppilaat kantavat hyvin paljon huolta myös perheenjäsentensä hyvinvoinnista, joten oppilaitoksen kautta tavoittaa oppilaiden lisäksi myös vanhemmat, sisarukset sekä isovanhemmat sekä kaverit (luonnollisesti siis mikäli oppilaan ympärillä on kyseistä verkostoa). Oppilaina on myös paljon yksin maahan tulleita, joiden kohdalla yksinäisyys on hyvinkin todellista.

Kuraattorin vastaanotolla esiin nousevia tarpeita ovat esim. suomenkielen puheeseen rohkeuden saaminen sekä puhekielen oppiminen, ystävän saaminen (monelle ei ole tärkeää onko nainen vai mies, nuori vai vanha, kuhan olisi edes yksi ystävä), harrastusten löytäminen, harrastuksiin ystävän löytäminen, suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen, apua ja tukea hakemuksiin (asunto, työ, Kela, yms), kuuntelevaa korvaa ja tukea menneisyyden ja kokemusten käsittelyyn jne.

Eiran aikuislukiossa on suunnitteilla vertaistukiryhmiä, mutta ryhmiä ei ole vielä toteutettu. Kuraattorin näkökulmasta tällä hetkellä onkin enemmän kuin tarpeen tietää eri tukea antavista tahoista, jotta voi ohjata opiskelijoita tukea antavien piiriin. Vertaistuki on hyvin arvokasta, ja monesti koulussamme jo pidempään opiskelleet toimivat jollain asteella vertaistukea antavina henkilöinä.

Mainostamme mielellämme verkoston jäsenten ryhmiä oppillaille ja itse olen todella innoissani tutustumassa vielä paremmin VeTo-verkoston tarjoamiin vertaisryhmiin ja toimintaan. Kiitos, kun saimme liittyä tähän verkostoon.

Kaisa Peltonen
Peruskoulun kuraattori
Eiran aikuislukio