Vilkas verkostovuosi 2017

4.12.2017

VeTo-verkoston ja vertaisryhmien toimintavuosi lähenee loppuaan. VeTo-verkoston vuoden 2017 teemana oli vertaistoiminnan laatu ja kehittäminen. Verkostossa on vuoden aikana jaettu hyviä käytäntöjä muun muassa arviointiin ja omatoimisuuden tukemiseen liittyen sekä kehitetty vertaisohjaajakoulutusta ja luotu ohjaajien eettiset ohjeet. Lisäksi verkoston jäsenmäärä on kasvanut: jäsenorganisaatioita on nyt 83. 

Myös vertaistoiminta on ollut vilkasta. Pääkaupunkiseudulla järjestettiin yli 100 maahanmuuttajille suunnattua vertaisryhmää vuonna 2017. Suuri osa ryhmistä oli niin kutsuttuja yleisiä kotoutumista tukevia ryhmiä, mutta joukossa oli myös tiettyyn aihepiiriin tai tietylle kohderyhmälle suunnattuja teemaryhmiä kuten väkivaltaa kohdanneiden arabiankielisten naisten ryhmä tai entisten muslimien vertaisryhmä.  

Vertaisryhmien lisäksi myös muita vertaistoiminnan muotoja on hyödynnetty aktiivisesti kotoutumisen tukena. Pääkaupunkiseudulla vertaistoimintaa on toteutettu muun muassa yksilötukena, vertaisoppimisena, vertaistoiminnallisena palveluohjauksena, vertaistulkkauksena ja vertaissovitteluna. Vuonna 2018 VeTo-verkosto tulee keskittymään enemmän vertaistoiminnan eri muotoihin - pysy kuulolla!