Uusi jäsen: Kölvin monikultuurinen nuorisotyö

31.7.2017

Tampereella toimiva Kölvi on liittynyt VeTo-verkostoon!

Kölvi-toiminta on ennaltaehkäisevää ja kokonaisvaltaista poikatyötä, jonka kohderyhmänä ovat 12-25-vuotiaat pakolais- ja maahanmuuttajataustaiset pojat. Kölvin tilat, toimintamuodot ja osallistavat käytännöt luovat ympäristön, jossa pojat ja nuoret miehet tuntevat olevansa turvassa ja vertaistensa seurassa.

Vertaisryhmät ovat Kölvin tukimuodoista tuorein. Vertaisryhmätoiminta on suunnattu pääasiassa turvapaikanhakijoille, ja tähän mennessä toimintaa on ollut neljässä ryhmässä. Osallistujat saavat ryhmistä elintärkeää ja voimaannuttavaa vertaistukea, mutta myös mukavaa tekemistä ja rytmiä arkeen. Vertaisryhmäohjaajille puolestaan kertyy ohjaajan roolissa sosiaalisia taitoja ja arvokasta työkokemusta, joista on hyötyä tulevissa työnhauissa. Kölvin sisällä toimiva Vapari-toiminta koordinoi omakielisten vertaisryhmäohjaajien ja suomenkielisten työparien työskentelyä.

Kölvin edustajana verkostossa toimii kansalaistoiminnan koordinaattori Suvi Törrönen - tervetuloa verkostoon!