Uusi jäsen: Työväen Sivistysliitto TSL

8.5.2017

VeTo-verkoston uusin jäsen Työväen Sivistysliitto TSL on valtakunnallinen kaksikielinen vapaan sivistystyön järjestö, joka edistää toiminnallaan demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta yhteistyössä jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa. 

TSL:llä on 31 jäsenjärjestöä, jotka ovat sen pääasiakkaita. Jäsenjärjestöjen jäsenistölle tarjotaan koulutustapahtumia, jäsenjärjestöjen kanssa toteutetaan oppimishankkeita sekä heitä neuvotaan koulutuskysymyksissä. Jäsenjärjestöjen ohella TSL:n palvelut ovat avoinna kaikille aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä kiinnostuneille.

TSL rohkaisee elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen osallisuuteen kansalaisyhteiskunnassa. Koulutus- ja kulttuuritapahtumissa on vuosittain noin 150 000 osallistujaa.

TSL on toteuttanut vuosien varrella hankkeita niin Euroopan Sosiaalirahaston kuin Sisäasiainministeriön Kotouttamisrahaston ja lähialueyhteistyön tuella. Hankkeiden kautta TSL on yhdessä sidosryhmiensä kanssa mukana kehittämässä suomalaista työelämää.

Vertaisryhmätoiminta tulee olemaan TSL:n tulevissa hankkeissa keskeisessä osassa. Tulevia hankkeita pohjustettiin muun muassa syksyllä 2016 Pakolaisavun kanssa yhteistyöllä toteutetulla ns. kulttuuritulkkien pilottikoulutuksella. Koulutus suunnattiin JHL:n maahanmuuttajataustaisille jäsenille. Tavoitteena oli, että koulutuksen jälkeen koulutukseen osallistujat pystyvät sekä omalla vapaa-ajallaan että työpaikoillaan toimimaan vertaisohjaajina ja rinnalla kulkijoina erityisesti turvapaikanhakijoille mutta myös muille maahanmuuttajille.

TSL on iloinen päästyään mukaan Veto-verkostoon ja toivoo, että sen kokemus ja verkostot hyödyttävät muita verkoston jäseniä. Erityisesti TSL toivoo kuitenkin oppivansa uutta muilta jäseniltä ja yhteistyötä tulevaisuudessa eri toimijoiden kanssa.

TSL:n edustajana verkostossa toimii hankesuunnittelija Erna Alitalo - tervetuloa mukaan verkostoon!