Vertaistoiminnasta tukea kotoutumiseen

 

VeTo-verkosto

VeTo-verkosto on maahanmuuttajien vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyöverkosto. Verkoston tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien vertaistoimintaa ja lisätä vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyötä. Verkostoa koordinoi Suomen Pakolaisapu.

Verkostoon voivat liittyä organisaatiot, jotka järjestävät maahanmuuttajien vertaistoimintaa tai haluavat vahvistaa vertaistoiminnan osaamistaan. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu noin 80 jäsenorganisaatiota eri sektoreilta.

 

Verkoston tavoitteet:

1. Maahanmuuttajien vertaistoiminnan kehittäminen

  • Verkosto toimii maahanmuuttajien vertaistoimintaa järjestävien tahojen yhteisenä kehittämis- ja asiantuntijafoorumina
  • Verkosto tarjoaa tukea, tietoa ja välineitä vertaistoiminnan toteuttamiseen

2. Vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden yhteistyön lisääminen

  • Verkosto tukee jäsenten välistä tiedonvaihtoa, mikä vahvistaa vertaistoimintaa järjestävien organisaatioiden keskinäistä koordinaatiota ja asiakasohjausta
  • Yhteistyö mahdollistaa toisiaan tukevien palvelujen ja toimintojen kehittämistä
Yammer
Verkoston intranetiin